L'ensenyament que deixa empremta no és el que es fa de cap a cap sinó de cor a cor.
Howard G. Hendricks

Normes de funcionament

Entrades i sortides
 • Els nens es lliuraran a la porta de les classes, però no s'entrarà a l'aula per no distorsionar el seu funcionament.
 • Les entrades es faran a l'hora indicada, permetent un marge extraordinari de 5 minuts. No es podrà excedir aquest temps per tal que el nen pugui fer la dinàmica de benvinguda amb els seus companys.
 • Si l’alumne, per un motiu justificat arriba més tard de les 10 h haurà de venir esmorzat.
 • Un cop els nens hagin entrat a les classes es deixaran  les entrades lliures per tal d'afavorir l'entrada de la resta de companys.
 • La sortida de l’escola al migdia es farà a l'hora establerta i es passaran a recollir per la classe els alumnes de P1 i pel pati de P2 els més grans. A la tarda es podrà passar a recollir els nens a partir de les 16:45 h.
 • Els alumnes seran lliurats únicament als pares o persones autoritzades. Per poder identificar a la persona que té l’encàrrec de recollir un alumne, l’escola confecciona una targeta per a cada alumne que haurà d’exhibir la persona que vingui a recollir l’alumne a la sortida del centre. Aquesta targeta serà lliurada a les famílies dels alumnes a les reunions individuals d’inici de curs. Si alguna família desitja més d’un exemplar, ho haurà de comunicar a través de l’Agenda Escolar, abonant l’import de 3€ a Secretaria.
Aula d'acollida
 • L’Escola ofereix el servei d’acollida de matí (de 8h a 9h) i de tarda ( de 17h a 18h).
 • Per als alumnes fixes, el servei es factura juntament amb el rebut de l’escola.
 • Per als alumnes que utilitzin el servei d'acollida de forma esporàdica han de disposar de vals d’utilització d’aquest servei adquirits prèviament a Secretaria i lliurar-los a la mestra responsable de l’activitat el dia que utilitzin el servei.
 • Retard en la recollida d'alumnes: Els alumnes que no hagin estat recollits per la família a l’hora establerta romandran fins la seva recollida a l’aula d’acollida del centre, com a màxim fins les 18h. En aquest cas, en recollir l’alumne cal lliurar el corresponent val individual d’utilització del servei o liquidar el seu import. Els vals no consumits es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.
Servei de menjador
 • L'escola compta amb cuina pròpia.
 • El servei de menjador inclou el dinar i el berenar.
 • Els menús estan periòdicament revisats. 
 • Els Laboratoris CatBio del grup Laboratoris Duran Bellido ens assessora i controla els aspectes vinculats a la Seguretat Alimentària i la implantació de l’Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPC). Això comporta :
 1. - Control de proveïdors.
 2. - Anàlisi del Nivell de formació dels manipuladors d’aliments.
 3. - Anàlisi de l’estat i manteniment de les instal·lacions.
 4. - Anàlisi de l’Eficàcia del pla de neteja, desinsectació i desratització
 5. - Avaluació de les pràctiques d’higiene observades.
 6. - Anàlisi d’aliments
 7. - Estudi de vida útil dels aliments.
 8. - Anàlisi de superfícies
 9. - Anàlisi de manipuladors
 10. - Anàlisi de potabilitat de l’aigua.
 11. - Prevenció de legionel·losi.
 • Si l'alumne necessita seguir una dieta especial es comunicarà a la mestra en el moment d'entrada i a través de l'agenda i a Secretaria del centre (el mateix dia abans de les 9'30h).
 • Si l'alumne necessita seguir un règim alimentari assenyalat pel pediatra, els pares o tutors hauran de reomplir el Full de Sol·licitud de dieta especial i adjuntar l'informe mèdic on s'especificarà les necessitats de l'alumne.
 • Dies esporàdics: Quan un alumne es quedi un dia solt s'haurà de comunicar a la mestra en el moment d'entrada i a través de l'agenda escolar. Haurà de lliurar també a Secretaria del centre (el mateix dia abans de les 9:30h) un val individual, que haurà adquirit prèviament al preu indicat. Per evitar no disposar de val de menjador quan és necessari que l’alumne es quedi, podeu comprar uns quants (5 ó 6) i utilitzar-los quan us convingui. Els vals que no es consumeixen es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.
 • Les altes i les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 27 del mes anterior, amb pagament per mes anticipat.
 • Les faltes d’assistència dels alumnes fixes no donen dret a recuperar l’import del Menjador. 
Esmorzars
 • En edats primerenques és fonamental tenir molta cura amb l'alimentació dels nens oferint-los una dieta adient al seu moment evolutiu. És per això, que recomanem que els alumnes portin esmorzars saludables combinant entrepans amb diferents textures i ingredients, fruita o sucs.
 • Cal evitar dur pastes o llaminadures.
 • Recomanem l'ús d'embolcalls reutilitzables (carmanyoles, fundes d'entrepans,etc.) per tenir cura del medi ambient.
 • Els recipients com carmanyoles, biberons, etc. han de complir les òbvies condicions higièniques.
Aniversaris
 • Per tal de celebrar, felicitar i preparar la corona als nens, les famílies hauran de recordar uns dies abans a la tutora l'aniversari del seu fill/a.
 • No es repartiran invitacions a la Llar d'Infants per evitar decepcions dels nens o nenes que no estiguin convidats/des.
 • Seguint recomanacions Sanitàries no es podrà dur cap aliment ja sigui elaborat a casa o industrial. Tampoc s’acceptaran les llaminadures.
Equipament
 • L'alumne haurà de disposar del material i l'equip de l'escola d'ús obligatori.
 • Cada dia l'alumne haurà de portar:
 1. Motxilla “Túrbula Petits”
 2. Agenda
 3. Esmorzar
 4. Ampolleta d'aigua
 5. Pitet
 6. Xumet amb cinta o cadeneta (si cal)
 7. Capseta porta-xumet
 •  Per deixar a l'escola:
 1. Bata
 2. Roba de recanvi
 3. Paquet de bolquers
 4. Paquet de tovalloletes humides
 5. Tovalloleta del canviador
 6. Manteta i llençolet (només els alumnes de menjador)
 7. Estris d’higiene:
 8.              -Tub de crema pel bolquer (si li cal)
 9.              - Pinta
 10.              - Colònia 
 • La bata i la tovalloleta del canviador es tornaran a casa per rentar els dimecres i els divendres.
 • El xandall de l'escola es durà els dies que tinguin psicomotricitat.
 • Tota la roba, l'equip escolar (bata, cartera, xandall, etc.) i el material (tovalloletes, bolquers, etc.) han d'anar ben marcats amb el nom i cognoms.
 • Les jaquetes i les bates han de dur una beta per penjar.
 • L'escola no es farà responsable del material que no estigui degudament marcat amb el nom.
 • Els alumnes de la Llar d'Infants, han de dur roba còmoda que els permeti moure's lliurement sense estretors i alhora faciliti  la feina de les mestres d'higiene i canvi de bolquers dels alumnes.
 • És important ajudar a aquells alumnes més grans que comencen a anar sols al lavabo i/o estan adquirint els hàbits d'autonomia en el vestir, evitant peces de roba complicades, amb cinturons, tirants, petos, etc.
 • També han de portar sabates còmodes, fàcils de posar i treure. Caldrà dur  les sabates que es corden amb velcro.
Roba, comoditat i autonomia:
 • Els alumnes de la Llar d'Infants, han de dur roba còmoda que els permeti moure's lliurement sense estretors i alhora faciliti  la feina de les mestres d'higiene i canvi de bolquers dels alumnes.
 • És important ajudar a aquells alumnes més grans que comencen a anar sols al lavabo i/o estan adquirint els hàbits d'autonomia en el vestir, evitant peces de roba complicades, amb cinturons, tirants, petos, etc.
 • També han de portar sabates còmodes, fàcils de posar i treure. Caldrà dur  les sabates que es corden amb velcro.

 Normes sanitàries
 • Amb caràcter general, l'escola no administrarà cap medicament als alumnes. Les famílies han d'administrar els medicaments, sempre que sigui possible, de manera que les dosis a subministrar no 
 • coincideixin dins l'horari escolar.
 • Si no és possible, només s'administrarà el medicament, signant prèviament l'autorització de la família i adjuntant l'informe mèdic que indiqui la dosis, les hores i la duració de l'administració de la mateixa.
 • En el cas que l'alumne pateixi una malaltia que hagi de ser tinguda en compte pel personal del centre, cal indicar-ho i portar l'informe mèdic corresponent.
 • En el cas de patir una malatia transmissible que pugui afectar a la resta de l’alumnat, s’aplicarà el Protocol d’Exclusió Escolar proposat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i s’hauran de seguir els criteris de no-assistència a la llar d’infants durant el temps determinat que estableix aquest Departament per a cada malaltia.
Agenda escolar
 • Tots els alumnes han de tenir l’Agenda Escolar del Centre (no s’admeten agendes diferents) i vetllar pel seu bon estat. 
 • L’Agenda s’utilitza com a mitjà de comunicació Escola-Família (fixar dates d‘entrevistes amb la tutora, notes o escrits adreçats als tutors, justificació de les faltes d’assistència, etc.). 
 • És molt important que es porti al dia i es revisi periòdicament. Davant qualsevol incidència, les famílies s’han d’adreçar a través de l’Agenda Escolar a la mestra qui atendrà la seva demanda.
Comunicats de l’escola.
 • Al llarg del curs rebreu comunicats de l’escola a través del vostre fill o filla sobre assumptes diversos del curs escolar. Llegiu-los i sempre que tingueu algun dubte en la seva interpretació, adreceu-vos a la mestra del vostre fill/a. 
 • Les qüestions econòmiques i/o administratives a Secretaria del centre on amb molt de gust sereu atesos.
 • Tots els comunicats, recordatoris, etc. els trobareu indicats al plafó que hi ha a la porta de la Llar d’Infants i us seran convenientment comunicats a través del sistema de comunicació ClickEdu.
Blog de la Llar d’Infants
 • La Llar d’Infants tenim un blog on anireu trobant tota mena d'informacions que publicarem periòdicament. Podrem compartir amb vosaltres  notícies, fotografies de les activitats que els vostres fills i filles estan fent, articles d'interès i moltes coses més.
Assegurances  de l'escola
 • L’Escola disposa de totes les assegurances que determinen les disposicions legals d’aplicació. Existeix una pòlissa d’accidents pels alumnes que garanteix la seva assistència mèdica en cas d’accident. 
 • El trasllat del nen fins el centre assistencial és a càrrec de la família, llevat dels casos que requereixin un trasllat urgent.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada